Jäsenkirje 6 / 2023

Monen opettajan mielessä kesän vapaajaksot jo siintävät mielessä, mutta viimeinen työrypistys on tehtävä ennen vapaajaksolle jäämistä.

Henkilöstön edustajat, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut haluavat muistuttaa seuraavista tärkeistä asioista.

 • Palautetta kehityskeskusteluista
 • Tulevat palkankorotukset vuoden 2023 aikana
 • Ohjeita matkustamiseen
 • Kuulemistilaisuudet ja muutosneuvottelut
 • Muutot ja niihin liittyvää ohjeistusta
 • Oppilaitoksen työntekijän oman auton käyttö opiskelijoiden kuljetuksessa

Palautetta kehityskeskusteluista

Hei opettaja tai opo, olethan muistanut käydä vastaamassa luottamusmiesten kyselyyn kehityskeskusteluista.

Yt-neuvottelukunta sopi kokouksessaan 24.11.2022  kehityskeskustelun toimintatavoista ja ohjeistuksesta esihenkilöille. Luottamusmiehet pyytävät palautetta, miten kehityskeskustelut käytännössä onnistuivat.

Kysely sisältää 9-12 kysymystä siitä riippuen, miten vastaat kysymyksiin. Vastausaikaa kuluu noin 5-8 minuuttia.

Vastaa kyselyyn 2.5. mennessä. Vastaukset tulevat niemettöminä. Teemme koonnin vastauksista, joka esitetään seuraavassa YT-neuvottelukunnan kokouksessa.

Toivomme mahdollisimman monen opettajan vastaavan, jotta saamme kokonaisnäkemyksen kehityskeskusteluiden toteutumisesta. Vastaa mielellään heti, jotta asia ei unohdu. Pääset kyselyyn tästä linkistä.

Tulevat palkankorotukset

Tiedotteessa 1/23 oli tieto kesäkuussa tulevista palkankorotuksista (1.6.2023 tulee jakoon yleiskorotus 1,49%, kehittämiserä 1,2% ja paikallinen järjestelyerä 0,4%).

Avaintesin ja Avainotesin sopimusaloilla päästiin 3.4.2023 liittotasolla sopuun tämän vuoden kehittämiserän (1,2%) jakamisesta.  Kehittämiserästä opetushenkilöstölle (osio C) maksetaan 1,0 prosentin yleiskorotus ja loput kehittämiserästä varattiin erityisopettajalisän (0,2%) toteuttamiseen. Erityisopettajalisän käyttöönotosta työnantajan on sovittava paikallisesti 31.5.2023 mennessä luottamusmiehen kanssa. Lisä on maksettava sen saajille viimeistään elokuun 2023 loppuun mennessä.

Tämän kevään neuvotteluissa päästiin sopimukseen myös viime vuonna tehdyistä perälautakirjauksista, jotka tuovat jo sovittuihin palkankorotuksiin lisäkorotuksia. Avaintes ja Avainotes sopimusaloilla maksetaan aiemmin sovittujen lisäksi 500 euron suuruinen kertapalkkio elokuussa 2023. Kertapalkkion ohella samalla sovittiin lisäksi 0,7 prosentin yleiskorotuksesta. Se tulee aiemmin sovittujen korotusten lisäksi maksuun 1.12.2023 lukien.

Yhteenveto vuoden 2023 palkankorotuksista

 Avainotes
1.6.2023yleiskorotus 2,49% (1,49% + 1 % kehittämiserästä)paikallinen järjestelyerä 0,4% (uutisoitu Wintra 22.3.2023)kehittämiserä 0,2% erityisopettajalisä (sovitaan 31.5.2023 mennessä)
1.8.2023kertapalkkio 500€
1.12.2023yleiskorotus 0,7%
 Avaintes
1.6.2023yleiskorotus 2,2% (1,5% + 0,7% kehittämiserästä)paikallinen järjestelyerä 0,4% (uutisoitu Wintra 22.3.2023)kehittämiserä *)
1.8.2023kertapalkkio 500€
1.12.2023yleiskorotus 0,7%

*) Avaintesin kehittämiserästä sovittiin keväällä 2022 keskustasolla jaettavaksi 0,5 prosenttia vuosilomapäivien aiempaa oikeudenmukaisempaan määräytymiseen, eli vuosilomataulukon nk. B-rivin poistoon (76§) ja kokemuslisämääräysten poistamiseen. Erästä jäljelle jäänyt 0,7 prosenttia sovittiin tämän kevään neuvotteluissa jaettavaksi yleiskorotuksena.

Ohjeet matkustamiseen

Vuosityöajan soveltamisohjeessa ohjeistetaan työajan kertymistä erityistilanteissa seuraavaa:

”Työajan kertyminen erityistilanteissa (retket, leirit, opetustapahtumat poikkeuksellisessa oppimisympäristössä) tarkastellaan tapauskohtaisesti etukäteen tehtävän suunnitelman (opiskelijaryhmä, opetustapahtuman sisältö, aikataulu) pohjalta”

Työmatkoista ja niiden hyväksymisestä on tarkemmat määräykset matkustussäännössä.

”Koulutusmatkaa haetaan toimittamalla esihenkilön hyväksyttäväksi matkasuunnitelma matkahallintajärjestelmällä (M2). 

Hakemuksessa on perusteltava matkan tarpeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus työtehtävien ja osaamisen kehittämisen kannalta. Lisäksi hakemuksessa on yksilöitävä matkakohteet, matka-ajat ja mahdolliset muut päätöksen tekemiseen vaikuttavat seikat sekä koulutukseen liittyvät tiedot. Suunnitelmasta tulee ilmetä kaikki matkasta aiheutuvat kustannukset.

Kurssiin, seminaariin sekä opinto- tai neuvottelupäivään osallistumista koskeviin hakemuksiin on liitettävä tilaisuuden ohjelma. Hakemus on tehtävä vähintään 5 työpäivää ennen matkan alkua.”

Poissaolojen menettelyohjeessa oheistetaan siten, että vähintään päivän kestävistä työmatkoista työntekijä kirjaa poissaoloilmoituksen Sarastia365HR-sovellukseen.

Poissaolokoodit:

 • 540 Kotimaan työmatka (palkallinen)
 • 545 Ulkomaan työmatka (palkallinen)

Matkustusäännön, vuosityöajan soveltamisohjeen ja poissaolojen menettelyohjeen löydät tältä

Luottamusmiehet ovat saaneet monia kysymyksiä asiaan liittyen. Ongelman näyttää nyt muodostavan se, ettei asioita ole ennakkoon asianmukaisesti sovittu. Sopikaa siis esimiehenne kanssa matkasta/koulutuksesta/erityistilanteesta ja tehkää matkanhallintajärjestelmään (M2) matkasuunnitelma. Silloin ei tule epäselvyyttä esim. työajan kertymisestä matkan ajalta. Sen lisäksi poissaolo merkitään Sarastia HR- järjestelmään oikealla koodilla.

Kuulemistilaisuudet ja muutosneuvottelut

Muutosneuvottelut: Jos työnantajan harkitsema toimenpide koskee yksittäistä työntekijää tai yksittäisiä työntekijöitä, neuvottelut voidaan käydä työnantaja ja asianomaisen työntekijän tai työntekijöiden välillä. Tällöin työntekijällä on oikeus vaatia, että asiasta on neuvoteltava henkilöstön edustajan läsnä ollessa tai työnantajan ja henkilöstön edustajan kesken. (18§)

Luottamusmiehet tai työsuojeluvaltuutetut eivät näissä tapauksessa WinNovassa saa automaattisesti työnantajan kutsua, vaan sen on tultava työntekijältä tai työntekijöiltä.

Näissä tapauksissa OAJ:n, JHL:n ja JYTY:n jäsenet voivat pyytää paikalle luottamusmiehen.

Kuulemistilaisuus: Työntekijällä on oikeus pyytää avustaja mukaan kuulemistilaisuuteen. JHL:n, OAJ:n ja JYTY:n jäsenet voivat pyytää luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun. Jos työntekijä ei kuulu liittoon, niin tässä tapauksessa yhteys tarvittaessa työsuojeluvaltuutettuun.

Muuttaminen

Winnovassa kevään ja kesän 2023 aikana toteutuvat muutot Professorintielle ovat puhuttaneet henkilöstöä. Epäselvyyksien välttämiseksi, työsuojeluvaltuutetut muistuttavat henkilöstöä sovituista muuttoihin liittyvistä tehtävistä kevään ja kesän -23 aikana.

Turvallisesti ja tehokkaasti tehdyt muutot ovat aina erityistä osaamista vaativia tehtäviä. Winnovassa henkilökunnan substanssiosaaminen kohdistuu pääsääntöisesti ydintehtäväämme, koulutukseen ja opetukseen liittyvään osaamiseen. Tästä johtuen luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat talven 22-23 aikana käyneet neuvotteluita työnantajan kanssa ja sopineet henkilöstön muuttoihin liittyvistä tehtävistä.

Henkilökunnan muuttoa ohjaavat ja ohjeistavat lähiesihenkilöt tapauskohtaisesti. On tärkeää, että henkilökunta osallistuu muuttojen työtehtäviin sovittujen tehtäväkuvausten mukaisesti. Alle on koottu tärkeimpiä muuttoihin liittyviä henkilöstön työtehtäviä.

 • Muuttava henkilöstö huolehtii oman työpisteensä tavaroiden ja kalusteiden pakkauksesta ja merkinnöistä. Pakattujen laatikoiden päälle tehdään osoitelappu.
 • Muuttolaatikot kootaan henkilöstön toimesta lähimpään aulatilaan, mistä muuttopalveluyritykset siirtävät tavarat osoitelapussa mainittuun paikkaan.
 • Työsaleissa ja varastoissa olevat koneet, laitteet ja tavarat valmistellaan siirtoa varten. Kaikkiin muutettaviin tavaroihin kiinnitetään pysyvästi osoitelappu (A4), mistä selviää toimituspaikan osoite mahdollisimman tarkasti. Koneiden, laitteiden ja materiaalien siirron osoitteesta toiseen toteuttaa muuttopalveluyritys.
 • ICT –palvelut vastaavat tietoteknisistä laitteista ja niiden siirrosta kokonaisvaltaisesti. Henkilö-kunnan tehtävänä on varustaa käytössään oleva tietokone osoitemerkinnällä, mistä selviää tulevan työhuoneen numero.

Täältä löydät muuttoihin liittyvän ohjeistus kokonaisuudessaan.

Oppilaitoksen työntekijän oman auton käyttö opiskelijoiden kuljetuksessa

Ensisijaisesti henkilökunta ei kuljeta opiskelijoita omilla ajoneuvoillaan. Lue tästä menettelyohje, jossa käydään läpi vahinko- ja vastuukysymykset mahdollisen vahingon sattuessa, mikäli WinNovan työntekijä kuljettaa opiskelijaa omalla ajoneuvollaan sekä mikäli vahinko sattuu opiskelijan kuljettaessa toista opiskelijaa omalla ajoneuvollaan.

Yhteistyöterveisin

Jaana Antila
OAJ pääluottamusmies
Jari Myntti
työsuojeluvaltuutettu Pori, Ulvila
Kimmo Liljeroos
OAJ luottamusmies Pori, Ulvila
Juha Alho
työsuojeluvaltuutettu Rauma, Laitla
Vesa Lähteenlahti
OAJ luottamusmies Rauma, Laitla

OpeGolf Raumalla to 25.5.

OAJ Satakunta kutsuu jäseniään perinteiseen Opegolf-iltaan Rauman golfkentälle torstaina 25.5.2023. Golfopettajana on Juha-Matti Vuorinen.

Opegolfin aikataulu:

17.00-19.00  Aloittelijoille lajiin tutustuminen
17.00-            Kokeneille pelaajille 9 reiän kierros
19.00-20.00 Iltapala Golfklubilla

Ilmoittautuminen TÄSTÄ LINKISTÄ viimeistään 9.5.

Mukaan golfopetukseen mahtuu 30 ensin ilmoittanutta ja pelaamaan 16 ensin ilmoittautunutta.

Iloista Vappua!

Kategoria(t): jäsenkirje, luottamusmies. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa